Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-ARSIV
Soru Detaylarını Görüntüle
0024163E-ARSIVe-Arşiv MevzuatıHerkese Açık2015-06-30 08:522015-09-30 14:29
MAKRO URETIM 
cevaplanmışcevaplandı 
0024163: internet hediye satışları e-arşiv fatura
Bu sefer durum internet sitesinden yapılan hediye satışları( paketlerle birlikte belge gönderme zorunluluğu var, ancak hediye olduğu için fiyat bilgisi bulunan bir belgenin paket birlikte gitmesi istenen bir durum değil. Bu durumda kağıt fatura sürecinde irsaliye, hediye ile birlikte gönderiliyor , fatura da muhattabına iletiliyor. )

e-Arşiv tebliğinde şöyle bir ifade var:

“433 no.lu VUK Genel Tebliğinin “10 İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar” bölümüne göre e-Arşiv izni olup internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkin faturaları bu Tebliğin 7.2 bölümünde yer alan açıklamalara uygun olarak elektronik ortamda iletmek zorundadır. Söz konusu satışlarda Tebliğin 7.2 bölümünde açıklanan kâğıt çıktının sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir.”

Bu durumda e-arşive göre düzenlenmiş faturanın çıktısı her halükarda malın yanında mı bulundurulmalı ki bu durum hediye satışlarında istenen bir durum değil. İnternet satışlarında malın yanında sevk irsaliyesi gönderilebilir mi?
Bu durumu nasıl yorumlarsınız?
Hiçbir etiketi yok.

Cevap
(0045180)
2015-09-30 14:28   
Bu durumda e-arşiv faturasında sevk irsaliyesinin seri numarasını ve tarihini belirtmek şartıyla malı sevk irsaliyesiyle gönderebilirsiniz.