Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-ARSIV
Soru Detaylarını Görüntüle
0022588E-ARSIVe-Arşiv MevzuatıHerkese Açık2015-04-29 23:362015-09-29 15:51
nkaleli 
cevaplanmışcevaplandı 
0022588: Kağıt Fatura Hk.
Merhaba,
Özel Entegratör yöntemi ile E-Arşiv fatura uygulamasındayız. Tebliğ gereği e-fatura mükelleflerine e-fatura göndermekteyiz. E-Fatura mükellefi olmayan alıcılara elektronik ortamda göndermekteyiz ikinci suretini ise elektronik ortamda saklamaktayız. Burada sormak istediğim konu; E-Fatura mükellefi olmayan vergi mükelleflerine e-arşiv faturanın yanı sıra eski sistem 1. ve 2. sureti de kağıt olacak şekilde kağıt fatura düzenleyebilir miyiz?
Sayg.
Hiçbir etiketi yok.

Cevap
(0045123)
2015-09-29 15:51   
443 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği
''7.1 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi;

(443 Sıra No.lu GT Ġle Değişen Hali) e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturanın kâğıt ortamında teslim edilmesi esastır. Ancak e-arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturalar, alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi koşuluyla e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik ortamda da iletilebilecektir.

7.2 Vergi Mükellefi Olmayanlara Faturanın Teslimi
e-Arşiv Uygulaması kapsamında, bu Tebliğin 3-c bendine göre vergi mükellefi
olmayanlara düzenlenen fatura, alıcının rızasına bağlı olarak kâğıt veya elektronik ortamda teslim edilir. Vergi mükellefi olmayan alıcı tarafından elektronik ortamda teslimi istenen fatura internet dâhil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilir. Vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda fatura, malın teslimi ya da hizmetin ifası
anında elektronik ortamda iletiliyorsa müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilir. Bu durumda çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Bu imkândan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur.''