Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-ARSIV
Soru Detaylarını Görüntüle
0022587E-ARSIVe-Arşiv MevzuatıHerkese Açık2015-04-29 23:262015-09-29 15:01
nkaleli 
cevaplanmışcevaplandı 
0022587: Geçmiş Dönem İçin e-arşiv fatura kesme hk.
Merhaba,
Özel entegratör yönetimi ile E-Arşiv fatura uygulamasına geçmiş bulunmaktayız. Bilindiği üzere her ayın 15 gibi geçen aya ait rapor GIB'e raporlanmaktadır. Burada sormak istediğim GIB'e rapor edildikten sonra geçmiş aya ait yeniden ek olarak e-arşiv fatura kesmek mümkün müdür? Mümkün ise eğer GIB'e tekrar yeniden mi rapor gönderilmesi gerekir.
Sayg.
Hiçbir etiketi yok.

Cevap
(0045120)
2015-09-29 15:01   
E-arşiv faturaları da VUK hükümlerine tabidir dolayısıyla VUK 231. maddesinde de belirtildiği gibi malın teslimi ya da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde düzenlenmek zorundadır.

Madde 231 – (Değişik : 30/12/1980 - 2365/35 md.)

 5. (Değişik : 4/12/1985 - 3239/20 md.) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.