Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-DEFTER
Soru Detaylarını Görüntüle
0012958E-DEFTER[Tüm Projeler] GenelHerkese Açık2014-07-01 15:212015-10-28 15:23
celikonline 
cevaplanmışcevaplandı 
Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
0012958: e-defter örnek soap mesajı
Merhaba e-defer berat yüklemeyle ile ilgili örnek bir soap mesajı paylaşabilirmisiniz.

https://uygtest.edefter.gov.tr/edefter/services/EDefterWSPort?wsdl [^]
Hiçbir etiketi yok.

Cevap
(0021657)
2014-07-07 10:12   
Merhaba,

Örnek şu şekildedir:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" [^] xmlns:web="http://webservice.edefter.gib.gov.tr/"> [^]
   <soap:Header>
      <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" [^] xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> [^]
         <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary" [^] ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509PKIPathv1" [^] wsu:Id="X509-92EB8E5C86227B3244140429163031146">hdjkghjhjkhdjkhjkghsdjkghjkghjghjkdghsdjgshjsgdk</wsse:BinarySecurityToken>
         <ds:Signature Id="SIG-33" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> [^]
            <ds:SignedInfo>
               <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"> [^]
                  <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="soap web" xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/> [^]
               </ds:CanonicalizationMethod>
               <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/> [^]
               <ds:Reference URI="#id-28">
                  <ds:Transforms>
                     <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"> [^]
                        <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="web" xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/> [^]
                     </ds:Transform>
                  </ds:Transforms>
                  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> [^]
                  <ds:DigestValue>9PLZ+5XkhGt9CmUHjYbkG2oxDOs=</ds:DigestValue>
               </ds:Reference>
               <ds:Reference URI="#TS-32">
                  <ds:Transforms>
                     <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"> [^]
                        <ec:InclusiveNamespaces PrefixList="wsse soap web" xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/> [^]
                     </ds:Transform>
                  </ds:Transforms>
                  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> [^]
                  <ds:DigestValue>ckh1l2s6r4z2xZLwqbgV8PhzmPA=</ds:DigestValue>
               </ds:Reference>
            </ds:SignedInfo>
            <ds:SignatureValue>sdhgjkhjkdhsgjkhklhfklsdhkljhjkshjkld</ds:SignatureValue>
            <ds:KeyInfo Id="KI-9fhdklkshlkhsdklhdklhklhklhjkhjklhfjklhsjklf">
               <wsse:SecurityTokenReference wsse11:TokenType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509PKIPathv1" [^] wsu:Id="STR-92EB8E5C86227B3244140429163031148" xmlns:wsse11="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-wssecurity-secext-1.1.xsd"> [^]
                  <wsse:Reference URI="#X509-92EB8E5C86227B3244140429163031146" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509PKIPathv1"/> [^]
               </wsse:SecurityTokenReference>
            </ds:KeyInfo>
         </ds:Signature>
         <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-32">
            <wsu:Created>2014-07-02T09:00:30.307Z</wsu:Created>
            <wsu:Expires>2014-07-02T09:01:20.307Z</wsu:Expires>
         </wsu:Timestamp>
      </wsse:Security>
   </soap:Header>
   <soap:Body wsu:Id="id-28" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> [^]
      <web:getBatchStatus>
                <paketID>1234567890-201407-YB-0000</paketID>
      </web:getBatchStatus>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>