Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0025287E-ARŞİV[Tüm Projeler] GenelHerkese Açık2015-08-19 10:102019-03-21 14:12
Bildirenmurat81 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0025287: İnternet Satışı
Soru2014 Yılında Brüt Satışlarımız 8.000.000 TL dır Perakende olarak Beyaz eşya züccaciye halı satışı yapmaktayız. Fazla olmamakla beraber bazı ürünleri internet ortamında satış yapılmıştır. 2016 yılında e-arşiv uygulamasına geçmek zorunluluğu varmı ?? Varsa Önce e-Fatura, E-defter ve E-arşiv mi olacaktır. ?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0045905)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2015-10-08 09:41
güncelleme tarihi: 2019-03-21 14:12

Merhaba;

433 seri numaralı VUK genel tebliği;
10. Madde;
''İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.'' Bu iki şartı birlikte taşıdığınız için için 1/1/2016 tarihine kadar e arşiv kullanma zorunluluğunuz bulunmaktadır.

4. Madde: Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru
Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Ek olarak http://www.gib.gov.tr/464-sira-nolu-vergi-usul-kanunu-genel-tebligi [^] adresinde yer alan 464 sıra nolu VUK Genel Tebliğinin "5. İnternet Satışı Nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilenler" başlığı altında; Bilindiği üzere, 30/12/2013 tarih ve mükerrer 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti.

Bu defa, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satışhasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapan mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermek zorundadır." denilmektedir.

E-arşiv fatura kullanıcısı olmak için öncelikle e-fatura kullanıcı olmak gerekmektedir, e-defter uygulamasına geçme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

İyi çalışmalar...Powered by Mantis Bugtracker